Spioni

¨

Statistika

Cena

Cena za jednu akci je 20Kč  a za jednu kompletní misi 150Kč neprovádíme samostatné akce provádíme jen plné mise v jedné misi je zhruba  7 akcí a zbytek je cesta protože 7 krát 20 je140 a zbytek je za tu cestu.